Vul uw gemeentenaam (indien beschikbaar) in om te zien welk deel van de huishoudensgroei in deze gemeente in potentie is op te vullen door kantorentransformatie.
Circa 5% huishoudensgroei in onderzochte gemeenten op te vangen door kantoortransformatie
80% van de transformatiepotentie concentreert zich in circa dertig gemeenten
Aantal m2 transformatiepotentie van kantoren per gemeente | Kleuren corresponderen met legenda onder kaart Nederland
NB: Na toepassing selectiecriteria 258 gemeenten onderzocht. Bij 150 daarvan is transformatiepotentie gesignaleerd
Bron: Planbureau voor de Leefomgeving 2013, Kantoren in cijfers 2014 NVM en Drs. R.L. Bak

In circa de helft van de gemeenten met grootste transformatiepotentie in m2 biedt de huidige (harde en zachte) plancapaciteit voldoende ruimte voor uitbreiding met de gesignaleerde transformatiepotentie
Selecteer een optie om de ordening van huishoudensgroei aan te passen
NB: Voor de 27 steden met de hoogste m2 aan transformatiepotentie | Deze getallen slaan op harde en zachte plancapaciteit
Bron: Planbureau voor de Leefomgeving 2013, Kantoren in cijfers 2014 NVM en Drs. R.L. Bak, Voorradprognoses en woonvisies via provinciale websites 2015