Let The Music Play
All songs from the TOP 2000 of 2017 according to their release years
Alle nummers uit de TOP 2000 van 2017 volgens jaar van uitgave
When hovering (or clicking on mobile) a circle all the songs of that artist are highlighted and connected by a line. When the song happens to be a collaboration between two artists, you'll see multiple lines, one for each artist.
Als je met je muis over een cirkel heen gaat (of klikt op mobiel) dan worden alle andere nummers van die artiest ook gemarkeerd en verbonden met een lijn. Als het liedje een samenwerking is tussen twee artiesten dan kunnen er meerdere lijnen zichtbaar zijn, één voor elke artiest.
Created by Nadieh Bremer | Visual Cinnamon
Data from NPO Radio 2
Ga naar de Nederlandse versie
Check out my Top 2000 visuals from 2015 & 2016
Gemaakt door Nadieh Bremer | Visual Cinnamon
Data van NPO Radio 2
Go to the English version
Bekijk ook mijn Top 2000 visualisaties uit 2015 & 2016